Nasze doświadczenie i wiedza podstawą dla trwałego wzrostu wartości Twojego biznesu

Usługi Księgowe

Świadczenie usługi księgowe zarówno dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i tych, które ją kontynuują, dotyczy firm jednoosobowych, małych i dużych.

Zakres usług obejmuje:

Pełna księgowość

 • Prowadzimy ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzamy wymagane przepisami prawa miesięczne i roczne rozliczenia z tytułu podatków: VAT, dochodowego od osób prawnych, dochodowego od osób fizycznych oraz podatków lokalnych,
 • sprawozdania finansowe i sprawozdania dla celów statystycznych,
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji dla celów zarządczych dla organów Zleceniodawcy: Rady Nadzorczej, Zarządu,
 • utrzymujemy stały kontakt z urzędami skarbowymi.

Dodatkowo oferujemy opracowanie w porozumieniu ze Zleceniodawcą zakładowego planu kont i innych niezbędnych dokumentów organizacyjnych rachunkowości Zleceniodawcy – uwzględniających charakter działalności podmiotu,

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, działalność rolnicza

 • prowadzimy wszystkie wymagane prawem ewidencje księgowe
 • przygotowujemy i wysyłamy deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
 • reprezentujemy klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • przekazujemy informacje o wysokości podatków, składek ZUS, płac

Prowadzenie kadr i płac

 • Sporządzamy listy płac,
 • obliczamy składki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowujemy rozliczenia roczne, obliczamy składki do ZUS,
 • sporządzamy i wysyłamy odpowiednie deklaracje do ZUS,
 • prowadzimy kartoteki pracownicze.

Przygotowywanie przelewów dla Zleceniodawcy

Wyłącznym dysponentem środkami finansowymi jest Zleceniodawca. Kancelaria Ekonomiczno -Księgowa dysponuje programem informatycznym, dzięki któremu może przygotowywać przelewy bankowe dla Zleceniodawców, w oparciu od dostarczone wcześniej dokumenty. Przelewy te mogą być drukowane do pliku i przesyłane na skrzynkę mailową Zleceniodawcy lub też zaczytywane do jego systemu bankowego do akceptacji przez Zleceniodawcę.

Oprogramowanie

Kancelaria korzysta z licencjonowanego programu księgowe i płacowego firmy Comarch Optima, posiadamy również bardzo dobrą znajomość programu CDN XL,  jednak na życzenie klienta prowadzimy nasze usługi w oparciu o programy, których licencjonowanym dysponentem jest klient.

Na życzenie Klienta, wykonujemy dodatkowe analizy i prace.