Nasze doświadczenie i wiedza podstawą dla trwałego wzrostu wartości Twojego biznesu

Formy Współpracy:

1) Standardowa, połączona z wizytą w biurze lub odbiorem dokumentów od klienta,

2) On_line:

 • Firma skanuje dokumenty księgowe i przesyła do Biura mailem lub przesyła je pocztą lub kurierem.
 • Kancelaria sprawdza dokumentacje pod względem poprawności formalno-rachunkowej, księguje otrzymane dokumenty, sporządza miesięczne rozliczenie księgowo-podatkowe,wysyła deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego oraz ZUS i wysyła rozliczenie miesięczne na adres mailowy firmy.
 • Firma otrzymuje wszystkie wymagane prawem ewidencje księgowe i podatkowe, na podstawie otrzymanych informacji dokonuje odpowiednich przelewów do ZUS i urzędów skarbowych oraz drukuje załączone wyciągi z ewidencji księgowych.
 • Firma na bieżąco korzysta z pomocy specjalistów naszego Biura rachunkowego.

Służymy pomocą w trakcie kontroli.

3) Inne do indywidualnego ustalenia, np. zdalna obsługa księgowa  systemu należącego do klienta, wymiana plików jeśli klient korzysta z programu Optima, nadzór nad pracą osoby w firmie klienta i inne wg indywidualnego uzgodnienia.

 

Dokumenty wymagane do nawiązania współpracy

INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

 • Skan dowodu osobistego osoby prowadzącej działalność,
 • Nr wpisu do CEIDG, kopia wniosku CEIDG-1 (w przypadku braku kopii wniosku: informacja o wyborze formy opodatkowania: podatek progresywny lub podatek liniowy, zaliczki na podatek opłacane: miesięcznie lub kwartalnie),
 • W przypadku podatników VAT: kopia złożonej deklaracji VAT-R (możesz skorzystać z pomocy Biura w wypełnieniu tej deklaracji),
 • Kopia deklaracji zgłoszeniowej ZUS: ZUA lub ZZA (możesz skorzystać z pomocy Biura w wypełnieniu tej deklaracji),

SPÓŁKA CYWILNA:

 • Umowa spółki cywilnej,
 • Pozostałe dokumenty tak jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dla każdego ze wspólników oddzielnie,

SPÓŁKA Z O.O.:

 • umowa spółki (akt notarialny),
 • Skan dowodu osobistego osoby uprawnionej do reprezentowania spółki,
 • Odpis z KRS,
 • Potwierdzenie nadania nr NIP i REGON,
 • Informacja o wyborze formy zapłaty zaliczek na podatek dochodowy: zaliczki płatne miesieczniebądż kwartalnie,
 • W przypadku podatników VAT: kopia złożonej deklaracji VAT-R (możesz skorzystać z pomocy Biura w wypełnieniu tej deklaracji),